För Larmteknik i Skåne är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Larmteknik i Skåne behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Larmteknik i Skåne:s verksamhet är Larmteknik i Skåne personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter, beroende på vilken tjänst du använder så kan vi även spara personuppgifter samt övrig data som är relevant beroende på tjänst och eventuella avtal. Då vi arbetar i säkerhetsbranschen kan eventuella händelser lagras när ni använder våra tjänster, exempelvis datatrafik, datatrafik för larmanläggningar samt kamerasystem / passersystem, etc.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.
Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita tredje part. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Sidan uppdaterad 2021-08-19