/ / / Smart plug

Smart plug

Kategori:

Beskrivning

Smart-plug för 230V-uttag. – Mäter förbrukning.
– Monitorerar förbrukning.
– Skyddar anslutna enheter för överlast eller kortslutning.
Kan bryta/öppna efter förhållande till om larmet är aktivt eller ej.